Про випуск учнів 9 класу

НАКАЗ

07.06.2021 р.                                           с.Богданівка                                        

 

Про  випуск зі школи учнів  9 класу

 

Відповідно до частини 8 статті 12 Закону України «Про освіту», статті 13 Закону України «Про загальну середню освіту». Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 367 від 16.04.2018, наказу МОН від 14.07.2015 року №762 " Про затвердження порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, наказу МОН України №268 від 01.03.2021р «Деякі питання переведення учнів на наступний рік навчання», враховуючи лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-218 від 27.04.21 року «Про організоване завершення 2020/2021 навчального року та реалізацію Закону України «Про внесення змін до Розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби «СОVID-19” (щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року)», наказу МОН України від 03.03.2021р №273 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2020/2021 навчальному році», а також на підставі рішення засідання педагогічної ради протокол №9 від 07.06.2021, семестрового, річного оцінювання,

 

Наказую:

 

1. Випустити із закладу загальної середньої освіти та видати свідоцтва  про базову загальну середню освіту звичайного зразка таким учням:

1. Безпятчуку Дмитру

2.Глізнуці Олесі

3. Комаревцеву Олександру

4. Кохан Діані

5. Ковальчуку Дмитру

2.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

  

Директор школи                                                                             В. Петрунько