Структура та органи управління закладу освіти

 

Система управління Богданівського ліцею Тульчинської міської ради Вінницької області відповідає ст. 24 Закону України «Про повну загальну середню освіту»  та Статуту закладу (затверджено рішенням Тульчинської міської ради від 23.12.2021 № 1460).

Управління Богданівського ліцею в межах повноважень, визначених законами та установчими документами закладу, здійснюють:

1)засновник– Засновником Богданівського ліцею є Тульчинська міська рада Вінницької області, заклад підпорядкований  відділу  освіти, молоді та спорту Тульчинської міської ради. Власник або уповноважений ним орган здійснює фінансування Закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює їх статус, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування учнів.

2)керівник закладу освіти– директор Богданівського ліцею – Віталій Григорович Петрунько . Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу. Повноваження  та відповідальність керівника закладу освіти визначається законом та установчими документами закладу освіти.

3)постійно діючий дорадчий колегіальний орган управління закладу освіти – педагогічна рада, повноваження якої визначаються Законом і Статутом закладу освіти. Керівник закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладом.

4)колегіальний орган громадського самоврядування – Рада школи. Вищим органом громадського самоврядування Закладу освіти є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. У період між загальними зборами діє рада Закладу. Очолює  раду закладу  освіти голова, який обирається із складу ради.

5)органи самоврядування здобувачів освіти – учнівське самоврядування;

6)інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти. У закладі створені і діють шкільна республіка ТЕМП,  методичні об’єднання, положення про які затверджено педагогічною радою та наказом по школі .

  Всі новини

  Контакти

  Адреса: Вінницька обл., Тульчинський р-н.,
  с. Богданівка, вул. Б. Хмельницького, 41


  Тел.: 0433544341

  Email: bogdaniwkashckola@ukr.net