Структура та органи управління закладу освіти

 

Система управління Богданівської ЗШ І-ІІІ ступенів Тульчинської районної ради Вінницької області відповідає ст. 24 Закону України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017 та Статуту закладу (затверджено рішенням Богданівської  сільської ради від 16.08.201032).

Управління Богданівської ЗШ І-ІІІ ступенів в межах повноважень, визначених законами та установчими документами закладу, здійснюють:

1)засновник– Засновником Богданівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів є Тульчинська районна рада Вінницької області, заклад підпорядкований  відділу  освіти і науки Тульчинської районної ради. Власник або уповноважений ним орган здійснює фінансування Закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює їх статус, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування учнів.

2)керівник закладу освіти– директор Богданівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – Віталій Григорович Петрунько . Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу. Повноваження  та відповідальність керівника закладу освіти визначається законом та установчими документами закладу освіти.

3)постійно діючий дорадчий колегіальний орган управління закладу освіти – педагогічна рада, повноваження якої визначаються Законом і Статутом закладу освіти. Керівник закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладом.

4)колегіальний орган громадського самоврядування – Рада школи. Вищим органом громадського самоврядування Закладу освіти є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. У період між загальними зборами діє рада Закладу. Очолює  раду закладу  освіти голова, який обирається із складу ради.

5)органи самоврядування здобувачів освіти – учнівське самоврядування;

6)інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти. У закладі створені і діють шкільна республіка ТЕМП,  методичні об’єднання, положення про які затверджено педагогічною радою та наказом по школі .