Річний звіт про діяльність закладу освіти

Річний звіт про діяльність закладу

 

 Підсумок роботи за попередній рік та завдання на насупний навчальний рік.

 Упродовж  2020-2021навчального року педагогічний колектив школи  спільно з органами виконавчої влади, громадського самоврядування    проводив цілеспрямовану послідовну роботу щодо реалізації державної політики  в галузі  освіти, виконання Законів  «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  змін,  внесених  до  Законів,   «Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті», регіональних програм, нормативних актів Президента України, Уряду, Міністерства освіти і науки, розпоряджень та рішень обласної та районної державних адміністрацій,  Указу  Президента України «Про  невідкладні  заходи  щодо  забезпечення  функціонування  та  розвитку  освіти в Україні»,  дотримання нового  Положення про загальноосвітній навчальний заклад, інших нормативно-правових актів, які спрямовані на оновлення змісту освіти, структури освітньої діяльності та оцінювання навчальних  досягнень школярів.

У 2020-2011 навчальному році педагоги школи працювали над науково-методичною проблемою: «Підвищення методичного і професійного рівня сучасного вчителя шляхом впровадження освітніх інновацій як значущий чинник результативного навчання школярів та  виховання громадянина, патріота, інтелектуала, особистості, готової до співіснування в європейському просторі». Ця робота полягає у детальному аналізі матеріального та методичного забезпечення навчально-виховного  процесу основної школи. Його результати мають допомогти колективу школи у створенні належних умов для здобуття якісної освіти учнями школи, послідовного  переходу від початкової до основної школи. Основним пріоритетом у діяльності колективу школи стало виховання у дітей бажання вчитися, формування в них активності, пізнавального інтересу,  важливим структурним елементом якого є мотивація, в якій виявляється ставлення школярів до навчання.

Аналіз роботи показав, що особливо важливе значен­ня для ефективної діяльності педколективу має сис­тематична науково-аналітична діяльність методичного кабінету, моніторинг та його аналіз заступником ди­ректора з навчально-виховної роботи, виконання рі­шень педагогічних рад, діяльність методичних об'єднань та творчих груп учителів, класоводів, класних керівників.

Організаційно-адміністративна робота

За минулий навчальний рік організаційно-адміністративна робота була спрямована на вирішення основних завдань навчального року та підпорядкована вирішенню загальної навчальної та виховної проблеми школи. За рік було видано 128 наказів по школі організаційно-адміністративного характеру, які мобілізували колектив школи на вирішення основних завдань навчально-виховного процесу.

Ця ділянка роботи має ряд недоліків. Це – несвоєчасність постановки завдань та неоперативність у їх вирішенні. Основною причиною цього є невідповідність між планами роботи окремих структур.

Однією із значних проблем є фінансова і матеріальна незабезпеченість адміністративної роботи.

Основними завданнями на наступний рік в цьому напрямку є оперативне та вчасне прийняття та виконання організаційно-адміністративних заходів, організація громадсько-державного фінансування діяльності школи, залучення позабюджетних коштів для організації її життєдіяльності.

Збереження контингенту.

У 2020-2021 н.р. шкільну мережу становили 10 класів, в яких навчалося 94 учнів.  Навчання першокласників здійснювалося на базі навчального закладу. Показник набору до 1 класу у порівнянні з попереднім навчальним роком збільшився  на 40%, у 2021 -2022 н.р. в першому класі будуть навчатися 7 учнів.  Всі діти шестирічного віку були охоплені навчанням у дошкільному навчальному закладі.

Мережа учнівського контингенту та кількісні показники набору до 1 класу представлені  діаграмою 1.

 

Діаграма 1

у порівнянні з минулим навчальним роком зменшилась на 4%,за рахунок набору у початкові та 10  класи.

Середня наповнюваність класів у 2020-2021 н.р. становила 9,6 учнів. В 2011-2022 н.р. середня наповнюваність класів складатиме 10,1 учнів.

 

Охоплення учнів навчанням

Всі діти шкільного віку в мікрорайоні охоплені навчанням.    

 

Якість знань учнів

 

За підсумками навчання у 2020-2021 н.р. 6 учнів школи закінчили навчальний рік з високим рівнем знань і отримали Похвальні листи. Це такі учні :

 

 Безпятчук Анна – 7 клас

Притуляк Анна – 7 клас

Шиндир Василь 7 клас

 Гнатюк Артем –  8 клас

Чуба Вікторія -  – 8 клас

Сокоринська Карина – 8 клас

Результати навчальних досягнень учнів школи за рік видно із діаграми 3.

63% (42 учня), 25 учнів мають середній рівень знань, що становить 25%, тому  педагогічному колективу школи  необхідно підвищувати ефективність роботи з  дітьми, починаючи з початкової ланки, тримати на контролі їх успішність та досягнення, співпрацювати з батьками дітей зазначеної категорії, аби в подальшому підвищувалася якість знань та збільшилася кількість відмінників і учнів, які отримали свідоцтво з відзнакою та нагородженні золотою(срібною) медалю. А потенціал серед дітей є. Тому  класоводам та учителям середньої ланки з метою створення ситуації успіху в навчанні урізноманітнити форми та методи навчання, при підготовці до уроків використовувати інноваційні форми та методи навчання.

Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи, класним керівникам  класоводам  систематично контролювати та звітувати на педрадах, нарадах при директору та методичних оперативках про стан навчання учнів .

 Робота з обдарованими дітьми.

Одним із пріоритетних напрямків освіти  є супровід роботи з обдарованою молоддю, турбота про її творчий, інтелектуальний, духовний та фізичний розвиток.

Розвиток високотехнологічного інформаційного суспільства стимулює розвиток різноманітних форм позакласної навчальної роботи з учнівською молоддю. Найбільш масовими і поширеними є Всеукраїнські учнівські олімпіади, які для багатьох учнів є першим кроком у науку.

На протязі попередніх років стала помітною тенденція покращання процесу підготовки та проведення  внутрішньої шкільної та районної предметних олімпіад. В цьому навчальному році більш на належному рівні було проведено І-й етап предметних олімпіад. Через карантин ІІ етап учнівських предметних олімпіад було відмінено. Але учні школи приймали участь і виборювали призові місця в онлайн- олімпіадах.

  Це говорить про якіснішу підготовку учнів до проведення олімпіад і покращення рівня позакласної роботи учителів – предметників.

 

Внутрішньо-шкільний контроль

У минулому навчальному році внутрішньо-шкільним контролем було охоплено цілий ряд питань навчально-виховного процесу та діяльності школи. За результатами внутрішньо-шкільного контролю видано 38 наказів та ряд інших управлінських рішень. Але не в повній мірі вдалося проаналізувати ефективність навчально-виховного процесу. Тому на наступний рік  основними завданнями є контроль за викладанням і якістю знань, умінь та навичок учнів, за їх позакласною та позашкільною діяльністю, всебічне вивчення навчально-виховного процесу і його глибокий аналіз.

Методична робота

 

 Виходячи із науково-методичної проблеми освітян району, педагогічний колектив школи працює над методичною проблемою «Підвищення методичного і професійного рівня сучасного вчителя шляхом впровадження освітніх інновацій як значущий чинник результативного навчання школярів та  виховання громадянина, патріота, інтелектуала, особистості, готової до співіснування в європейському просторі».

Ця робота полягає у детальному аналізі матеріального та методичного забезпечення навчально-виховного  процесу основної школи. Його результати мають допомогти колективу школи у створенні належних умов для здобуття якісної освіти учнями школи, послідовного  переходу від початкової до основної школи. Основним пріоритетом у діяльності колективу школи стало виховання у дітей бажання вчитися, формування в них активності, пізнавального інтересу,  важливим структурним елементом якого є мотивація.

Аналіз підсумків навчального року показав, що педагогічний ко­лектив школи в процесі своєї діяльності реалізував мету, яка була поставлена на початку навчального року, у справі навчання і вихо­вання дітей.

В цілому рівень педагогічної майстерності вчителів помітно виріс. В цьому відіграла значну роль система методичної роботи, яка була скон­центрована навколо науково-методичної проблеми. Робота над проблемою активізувала форми методичної підготовки кожного вчителя, підняла на більш високий рівень його теоретичну підготовку, надала чіткості й цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями вчителів. В процесі роботи над методичною проблемою виникли творчі групи вчителів, які показали високу результативність роботи .

Одним із найефективніших засобів підвищення рівня навчальних досягнень учнів педагогічний колектив школи визнав тісну співпрацю вчителів всіх ступенів школи, їх системний аналіз своєї діяльності і планування роботи на підставі його результатів.

Одним із пріоритетних напрямків розвитку школи є впровадження інноваційних технологій. Він є передумовою формування мотивації до навчальної діяльності учнів.  Це питання стало пріоритетним в плануванні та проведенні відкритих уроків у поточному навчальному році. При обговоренні таких уроків учителі всіх методичних об’єднань прийшли до спільної думки, що в наступному навчальному році потрібно переходити до створення системи уроків, під час проведення яких формувався б пізнавальний інтерес учнів, мотивація до навчання, бажання самовдосконалюватися.

Підсумкова педагогічна рада школи відзначила ефективність робо­ти методичного об'єднання учителів гуманітарного циклу (керівник Лехман В.О.). Робота в цих методичних підрозділах була ефективною і за змістом, і за формами організації.

Для створення кращих умов по організації методичної роботи в школі функціонує методичний кабінет, який є організуючим центром методичної роботи з педагогічними працівниками, що входять до складу шкільних методоб'єднань. Діяльність методичного кабінету визначається змістом внутрішньо шкільної методичної роботи і методичних об'єднань. Він відповідає всім сучасним вимогам  та створює належні умови для плідної праці педагогів школи.

Виховна робота

Напрями виховання  в школі сплановані на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 №1243, Концепції національно-патріотичного виховання молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання  в загальноосвітніх навчальних закладах .

    Адміністрацією школи та педагогічним колективом  створено систему виховної  роботи, структура якої забезпечує реалізацію завдань всіх її напрямків через проведення різних форм виховної  діяльності у процесі навчання і позакласній діяльності, впровадження у виховний процес інноваційних технологій, розвиток творчих здібностей учасників навчально-виховного процесу, роботу органів учнівського врядування, співпрацю трикутника «школа-учні-батьки».

   У 2020-2021 навчальному році педагогічний колектив  продовжив працювати над реалізацією виховної теми : «Патріотичне виховання – основа духовного розвитку особистості,формування в учнів патріотичних почуттів, усвідомлення дітьми етнічної спільності,утвердження національних цінностей».

Пріоритетним ціннісним ставленням у цьому навчальному році було ціннісне ставлення до  культури і мистецтва  .

   Виховна робота  була направлена на створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей на кожному з вікових етапів, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально - етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі здорового способу життя , на осмислення самовизначення у виборі професії, на пропаганду духовних надбань українського народу, на виховання любові до рідної землі , мови, на формування правової культури, негативного ставлення до протиправних діянь, розвиток учнівського самоврядування, співпрацю з батьками, з закладами охорони здоров’я та громадськими організаціями.

   У навчальному закладі сформовано шкільні традиції проведення таких заходів - Свято Першого дзвоника; День вчителя; Свято Осені; Новорічні ранки та новорічний вечір для старшокласників;  День Захисника Вітчизни; 8 березня. У звязку з карантином День Перемоги  проведено онлайн.  При проведенні цих свят охоплено 100%  учнів школи  та педагогічний колектив школи.

 

Запорукою підвищення рівня виховної роботи в школі є чітка, спланована і послідовна робота кожного класного керівника. План виховної роботи школи розглядався і обговорювався на засіданні методичного об’єднання класних  керівників. На основі цього плану  та аналізу виховної роботи за минулий рік проводилося планування виховної роботи в класних колективах. Про плідну роботу в плануванні говорять за себе конкретні та змістовні виховні плани класних керівників. Для надання методичної допомоги в роботі, кожним класним керівником ведуться папки, які містять в собі методичні матеріали та нормативно-правові документи. Також кожним класним керівником ведеться щоденник, в якому відображається його повсякденна робота

 

Робота шкільної бібліотеки спланована відповідно до плану роботи школи. Документація в належному стані. Протягом року перевірено стан збереження підручників та відвідування бібліотеки учнями школи, про що було видано накази по школі. Бібліотекарем створено ряд тематичних папок для проведення виховних заходів. Проводиться інвентаризація підручників.

Аналіз роботи свідчить про те, що бібліотека в недостатній кількості забезпечена художньою літературою, учні мало читають книг. Тому бібліотекарю слід звернути увагу на пропаганду та популяризацію української художньої літератури, проводити дні відкритих дверей з метою залучення більшої кількості відвідувачів.

Систематично проводити тематичні виставки  та організовувати їх відвідування учнями школи.

Аналіз відвіданих уроків та виховних заходів по­казав, що виховна робота проводиться на належному рівні, використовуються новітні технології.

Учні школи брали активну участь у всіх  районних заходах . Це - конкурс читців ім. П. Яцика , звіт вчительської та учнівської художньої творчості.

З 2002 року в  школі функціонує учнівське врядування – Шкільна Республіка ТЕМП на чолі з президентом. До складу Республіки входить дитяча організація «Богданівські козачата», яка об’єднує в собі 3 загони козачат .

Робота органів учнівського врядування спла­нована по кожному міністерству, систематично, один раз в тиждень проводяться оперативні наради кабінету міністрів та ради консультантів. У цій роботі спостерігається система. На початку кожного семестру та наприкінці року проводяться загально шкільні учнівські конференції, на яких діти самостійно аналізують свою роботу та складають плани на майбутнє. З ініціативи дітей було проведено  ряд заходів, зокрема, день учнів­ського врядування, привітання вчителів з Днем учителя,  участь у всіх виховних заходах. З ініціативи лідерів учнівського врядування та при  підтримці педагогів здійснюються туристично-краєзнавчі, пошуково-дослідницькі експедиції по місцях бойової  Слави. Школярі допомагають сільським громадам в упорядкуванні  територій,   меморіальних комплексів,  братських могил , місць поховань загиблих воїнів.

Робота шкільної бібліотеки

 З метою виховання бережливого ставлення до книги, утвердження її статусу як джерела знань у освітньому процесі декілька років поспіль в школі проводиться Всеукраїнська акція «Живи, книго!». Матеріали, що подаються на конкурс з кожним роком містять більш глибокий аналіз стану збереження підручників, дослідження щодо вивчення читацьких інтересів школярів, широко висвітлюється робота з батьками.

Загальний фонд бібліотеки на початок 2020 -2021 н.р. складає  5234 екз. , із них художня література - 3417 екз. підручники - 1817  екз.

     Забезпеченість підручниками у 2016-2017 н.р. складає:

    - 1 - 4 класи  - 100%

     - 5 – 9 класи - 100%

  В 2020- 2021 н.р. до фондів бібліотеки надійшло 161 підручників . Результати аналізу роботи за минулий навчальний рік свідчать, що наразі гострою є проблема забезпечення шкільної бібліотеки навчальною літературою, зокрема, дитячою, підлітковою, юнацькою, творами класиків української літератури, творами зарубіжних письменників, науково-популярною літературою, енциклопедичними виданнями, літературою для позакласного читання. Даної  літератури надходить не більше 10% від загальної кількості.

            Питання щодо забезпеченості учнів підручниками завжди було і є актуальним, оскільки неможливо отримувати повноцінну, якісну освіту без відповідної навчальної літератури.  Ця література складає основну частину книжкового фонду шкільної бібліотеки, а джерелом поповнення даного фонду залишається централізоване комплектування за рахунок коштів державного бюджету.

            Сьогодні в шкільній бібліотеці переважають застарілі видання, гостро стоїть проблема забезпечення літературою для програмного читання, сучасними довідковими виданнями, літературою з психолого – педагогічних питань,  підручниками для розвивального періодичними виданнями як для вчителів, так і для учнів. Крім того, приміщення шкільної бібліотеки не має, читальної зали, книгосховища, не обладнане сучасною комп’ютерною технікою.

Важливою складовою збереження здоров’я дітей є збалансоване харчування.   У школі створені умови для організації гарячого харчування школярів. 36 учнів 1-4-х класів за рахунок бюджетних коштів харчувались  безкоштовно. Вартість харчування для зазначених категорій на кінець  2020-2021 н.р. становила 13 грн. Учні 5-11-х класів харчувалися за кошти батьків. Безкоштовно харчувалися діти пільгових категорій.  Гарячим харчуванням охоплено 100% учнів 5 – 11 класів. У 2021-2022 н.р. планується продовжити безкоштовне гаряче харчування для учнів 1-4 класів,  та дітейпільгових категорійна базі шкільної їдальні на такому ж рівні, як у минулому році.

Аналіз фінансово-господарської діяльності .

Відповідно до наказу директора школи в червні - серпні 2021 року працівники школи разом з батьками та представниками громадськості  провели належну роботу в рамках огляду-конкурсу підготовки школи до нового навчального року: проведено поточний ремонт приміщень,  поповнено методичну базу школи, замінено люстри освітлення у їдальні, встановлено новий газовий котел.

Через відсутність фінансування залишається невирішеним питання обробки дерев’яних конструкцій горища школи вогнетривким розчином та встановлення автоматичної пожежної  сигналізації.

 

Залишаються проблемними такі питання:

- підвищення якості уроку;

- виконання натуральних та фізіологічних норм харчування дітей;

- підтримка функціонування єдиного освітнього інформаційного середовища, забезпечення та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес та подальше забезпечення інформатизації управлінських процесів;

- забезпечення школи меблями, технологічним та спортивним обладнанням, навчально-методичними посібниками;

 

        Діяльність Богданівської ЗШ І-ІІІ ступенів у 2021/2022 навчальному році буде спрямована на:

 

v Реалізацію:

- державних, обласних, районних цільових програм щодо розвитку освітньої галузі, поглиблення змісту та покращення якості освіти;

-          шкільної програми моніторингових досліджень;

-    принципу наступності і перспективності між початковою, основною та старшою ланками школи;

-          системи внутрішкільного контролю на основі управлінських рішень.

 

v  Формування:

-            системи дієвих заходів та посилення контролю за збереженням складових здоров’я школярів;

-            системи моніторингових досліджень результативності  та ефективності всіх напрямків діяльності закладу.

 

v Удосконалення:

   -      форм і методів проведення уроку з метою підвищення якості знань здобувачів освіти;

   -      системи особистісно-орієнтованого навчання;

-             організації освітнього процесу відповідно до загальнолюдських цінностей, сучасних умов та науково-технічних досягнень для підвищення його якості;

-             системи роботи з обдарованими учнями, якісної підготовки учнів до олімпіад, турнірів,  конкурсів, змагань;

-       системи роботи з профілактики дитячої злочинності та правопорушень;

-             матеріально-технічної бази школи: оновлення та поповнення кабінетів технічними та мультимедійними засобами.

 

v  Підвищення:

-        рівня педагогічної майстерності вчителів, загальної культури, зростання мотивації до самовдосконалення шляхом підтримки та заохочення вчителів.

 

v  Створення:

-             умов для самовизначення, самоствердження, самореалізації особистості учня на основі   побудови структурованого управлінського процесу;

-       умов для широкого використання ІКТ у освітньому процесі;

-      організаційно-методичних умов для профільного навчання у старшій школі;

-       мережі гуртків художньо-естетичного спрямування.

 

v  Забезпечення:

-       рівного доступу до якісної освіти;

-       одержання здобувачами освіти загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів;

-             соціального захисту учасників освітнього процесу, створення умов для індивідуального навчання дітей та психологічного супроводу дітей, які його потребують;

-            вивчення та впровадження ефективного педагогічного досвіду,  новітніх методик та форм навчання і виховання учнів на основі використання сучасних прогресивних інформаційно-комп’ютерних технологій;

-            інтеграції родинного і суспільного виховання, збереження пріоритету родинного виховання;

-            активного залучення громадськості до участі у навчально-виховному процесі закладу;

-            функціонування мережі  спортивних гуртків та секцій.

 

v  Сприяння:

-            діяльності шкільної дитячої учнівської організації ТЕМП з метою активізації участі молоді в управлінні школою, налагодження роботи органів учнівського самоврядування;

-            активізації роботи по вихованню громадянської свідомості та патріотизму учнів;

-            зміцненню зв’язків школи з навчальними закладами І, ІІ, ІІІ та ІV рівнів акредитації з метою підвищення ефективності профорієнтаційної роботи.

 

v  Дотримання:

-            норм безпеки життєдіяльності, охорони життя і здоров’я учасників освітнього процесу та посилення роботи щодо профілактики всіх видів дитячого травматизму;

-       організації  якісного харчування та оздоровлення;